Oikea tieto, oikeissa käsissä, oikeaan aikaan.

Strateginen johtaminen

Nykypäivän organisaatiot – sekä yritykset, viranomaiset että järjestöt, toimivat globaalissa ja informaatioon perustuvassa toimintaympäristössä. Johtajien käytössä olevan tiedon määrä on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosien aikana. Tilanteessa jossa organisaation johtajalla on käytössään lähes rajaton määrä tietoa, ja päätöksenteon silti pitää olla nopeaa ja jämäkkää, on entistäkin tärkeämpää, että käytössä on juuri oikeaa tietoa – riittävää, paikkansa pitävää, tarpeellista ja käyttötarkoitusta varten sopivaa tietoa.


Oikea tieto, oikeissa käsissä, oikeaan aikaan.

Meidän ratkaisumme antavat sinun organisaatiollesi ennakkovaroituksen tulevasta ja antavat teille etulyöntiaseman. Työkalujemme avulla teillä on pääsy oikeaan tietoon ennen vastapuolta tai kilpailijoita, joten voitte huomata uuden trendin ensimmäisenä ja määrätä kehityksen suunnan.

strategicjohtpic2

Tiedon louhinta

InPlace Solutions:illa osaamme luoda ymmärrystä valtavista määristä informaatiota – isosta datasta, jolla ei ole päätä eikä häntää ilman prosessointia ja analyysia. Me muutamme tietovirran ymmärrykseksi ja yksityiskohdat strategiaksi. Me osaamme luoda järjestystä ja logiikkaa sinne, missä vallitsee kaaos.

Räjähdysmäisesti lisääntyvä avoimista tietolähteistä saatava tieto, yhdistettynä omien suljettujen tietolähteiden tiedon luotettavaan käsittelyyn, luo ennennäkemättömiä käyttömahdollisuuksia. Me osaamme tänään vastata kysymyksiin, joita kukaan ei vielä vähän aikaa sitten tajunnut kysyäkään. Uusi InPlace Analytics palvelukokonaisuutemme on yksi tapa suunnistaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.


Ketteryys

Ainoa pysyvä asia on muutos. InPlace toimii seuraavien oletusten mukaan:

  • Vanhat järjestelmät ovat mukana pitkään ja niitä pitää tukea
  • Nykyisten tietokonejärjestelmien suunnittelun on mukauduttava olemassa olevien vaatimuksien prosessointitarpeisiin
  • Tänä päivänä suunnitteilla olevien järjestelmien on ennakoitava tulevaa kehitystä

Olemme sitoutuneita ketterään ajatteluun ja asiakkaamme ovat usein antaneet myönteistä palautetta kyvystämme ajatella ennakoivasti ja laaja-alaisesti.

strateginenjoht_pic

Oikeat ratkaisut

Haluamme antaa teille sellaisen ratkaisun, jonka te haluatte. Tämä yksinkertainen tosiasia on palvelufilosofiamme ydin. Ohjelmistosuunnittelu ja -kehitys ei ole tekninen prosessi vaan pikemminkin prosessi, jossa teidän vaatimuksenne käännetään teknisen kehityksen kielelle. Tekniikka on usein olemassa ja käyttövalmiina, mutta me osaamme valjastaa oikeat komponentit töihin.

Kaikilla asiakkaillamme on omat vaatimuksensa ja me olemme valmiita toimimaan sen mukaisesti. Kun valitsette InPlace:in kehitys- ja integraatiokumppaniksenne, saatte kumppanin, joka oikeasti kuuntelee. Voimme taata, että sitoudumme laatuun.

strategjoht_contentpic4

Save

Save